S hidravličnimi ventili se uravnava delovanje hidravličnega sistema

hidravlični ventili

Različne hidravlične sisteme srečamo v različnih panogah gospodarstva kot je gozdarstvo, avtomobilska industrija, letalstvo in tudi kmetijstvo. Hidravlika je pojem, ki se ukvarja z mehanskimi lastnostmi tekočin, ki se jih izkorišča za prenos in nadzor moči s pomočjo tlaka. Pri tem imajo ključno vlogo hidravlični ventili, s katerimi reguliramo gibanje, tlak in količino hidravlične tekočine, ki se pretaka skozi celoten sistem.

V osnovi hidravlični sistem spominja na pnevmatiko, le da imamo tu opravka s hidravlično tekočino. Največkrat so to hidravlična olja, ki se med seboj razlikujejo glede na sestavo, ki je prilagojena različnim temperaturam, pri katerih se uporabljajo. H glavnim elementom hidravličnega sistema štejemo še hidravlične cevi, cilindre in hidravlične črpalke. Za krmiljenje delovnega toka med hidravlično črpalko in porabniki imajo hidravlični ventili ključno vlogo, zato jih imenujemo tudi krmilniki hidravličnega sistema. Ti so lahko mehanski ali elektromagnetni, ter enosmerni ali dvosmerni.

Različni hidravlični ventili so namenjeni različnemu upravljanju

Delovanje hidravlike pri traktorju je v največji meri odvisna od delovanja hidravličnih ventilov. Ti določajo delovni pretok skozi črpalko, torej kakšen prenos moči bo celoten hidravlični sistem ustvaril. Za večje obremenitve je potreben večji pretok, saj je potrebno ustvariti tudi večjo silo. Glede na način delovanja zato ločimo tlačne, pretočne in razdelilne hidravlične ventile. Tlačni uravnavajo tlak v sistemu, pretočni količino pretočenega olja, razdelilni hidravlični ventili pa usmerjajo olje v sistem, ki mora opraviti določeno delo.

Zanesljivost hidravličnega sistema pa ni odvisno le od hidravličnih ventilov, ampak tudi od čistoče hidravličnega olja. Zato so na traktorju nameščeni oljni filtri, ki poskrbijo, da večji delci nečistoče ne poškodujejo elementov hidravlike, kot so črpalka, ventili in tesnila. Ob tem ni odveč omeniti, da je za brezhibno delovanje ventilov in ostalih elementov hidravličnega sistema, ključnega pomena redno vzdrževanje, pri čemer je glavni poudarek na redni menjavi filtrov.