Laserski razrez različnih materialov

laserski razrez

Laserski razrez je zelo natančen razrez, saj do milimetra natančno izreže določen material, po merah, ki so bile že v naprej določene. Lasersko rezanje je uveljavljen postopek za natančne reze po konturni ravnini,  prav tako pa poznamo  tudi 3D-rezanje ter rezanje cevi in profilov. 

Lasersko rezanje ima ogromno število prednosti, kot so hitrost, natančnost. Na voljo  je več vrst laserskega rezanja, ki uspešno tekmujejo s konkurenčnimi postopki (rezanjem z vodnim curkom, z žično erozijo idr.)

Obstaja pa tudi slaba stran laserskega rezanja in to  so edino visoki investicijski in obratovalni stroški, zato lasersko rezanje vedno ne prekaša konkurence. Z laserjem lahko poleg kovin učinkovito režemo tudi druge materiale, kot so polimeri, keramiko, les, usnje, tekstil in še mnogo drugih materialov.

Kako deluje laser in laserski rez?

Prvi laser je bil izumljen leta 1960, izumil pa ga je Theodore Maiman. Laser je naprava, ki imitira ozek snop svetlobe strogo določene valovne dolžine. Laserska naprava je monokromatska, kar pomeni  da ima točno določeno valovno dolžino. Barva laserske svetlobe je enovita. Valovna dolžina pa je določena s količino energije, ki se sprosti pri prehodu atoma iz vzbujenega v primarno stanje.

Laserska svetloba je zelo usmerjena in natančno določena. Laserski razrez poteka tako, da  se najprej nastavi visoko intenzivni žarek infrardeče svetlobe. Žarek je natančno fokusiran s pomočjo leče. Fokusiran žarek prične segrevati material, katerega je potrebno izrezati, pri tem pa povzroča taljenje materiala.

Vrste laserjev

Razvoj laserjev se je zelo hitro odvijal, kakor napreduje tehnologija tako napredujejo tudi laserji. Danes se z laserji srečujemo vsepovsod. Uporabljajo jih v industriji, gradbeništvu, medicini, strojništvu in še marsikje drugje. 

Laserji se delijo glede na vrsto delovanja

Plinski laser je danes izmed enih najbolj uporabljenih laserjev v kovinski industriji. Potem poznamo tudi laserje na trdo snov, kjer je laserska substanca  v trdnem stanju.